top of page

15 въпроса, които да зададете на своя фотограф преди абитуриентска фотосесия

Споделяме тази статия, защото сезонът за записване за фотосесии по повод предстоящото дипломиране на много от вас зрелостници, официално започна! В чест на новия випуск, решихме да представим този елементарен контролен списък с въпроси за всички вас, които скоро ще бъдете абитуриенти и които да зададете, преди официално да наемете вашия фотограф за събитието. Всички вие заслужавате своята изумителна абитурентска фотосесия, за да имате запомнящо се и забавно преживяване. Светът на фотографията е изключително наситен, с много хора, които смятат, че са „фотографи“, но които в крайна сметка могат да станат причината, вие да останете без прекрасни спомени от деня в който влизате в живота. Ето защо се надяваме, тези въпроси да ви бъдат полезни, когато започнете търсенето на своя фотограф.

Абитуриентска фотосесия | Пловдив

Предлагаме ви, нашите топ 15 въпроса, които трябва да зададете на вашия фотограф преди да го наемете, заедно с аргументацията: защо все- ки въпрос е важен за пре- дварителното записване:


1. Какво е времето за из- пълнение?


Уверете се, че вашият фо- тограф има възможност да реагира бързо не само с изпълнение на фотосесията ви, а и с крайното предаване на готовите кадри. Изис- квайте конкретна крайна да-та! Професионалните фото-графи, рекламните и ди- гиталните агенции са в със-тояние за две, максимум три седмици да ви предоставят готовите кадри.

В крайна сметка, не искате да минат месеци след аби-туриентския ви бал и все още да нямате своите снимки, нали?


2. Как ще получа снимките си?


Онлайн галерията е най-популярната форма за получаване. Ако изберете този вариант, уверете се, че той е лесен и достъпен за вас и ви позволява споделяне с приятели и близки. Понякога обаче от тази опция биха могли да произтекат ограничения и неудобства, свързани с качеството на връзката.

Без значение на опциите, които предоставят облачните услуги, професио-налистите винаги имат готовност, да ви предоставят вашите снимки, събрани на подходящ носител, който да опаковат заедно с комплиментите си, със своите координати и бизнес информация.


3. Трябва ли родителите ми да присъстват и контролират процеса?


Решението на този въпрос е изцяло във вашата компетентност. Постъпете по начина по който ще се чувствате най-комфортно и най-спокойни. Все пак не се отказвайте от възможността да направите “своя кадър”, а в случай, че мислите, че родителите ви ще го оценят като “краен”, го коментирайте предварително и намерете компромисното решение, което ви устройва. Не забравяйте, че правите фотосесията си основно заради себе си. Тя ще ви даде настроението и самочувствието да влезете с “летящ старт” в живота. Сега е моментът да направите кадрите, които бихте желали да показвате дълги години напред.

Абитуриентска фотосесия | Пловдив

4. Колко промени в облекло-то мога да направя с пакета за моята абитуриентска фо-тосесия?


Някои фотографи ограничават броя на тоалетите, което може да бъде решаващ фактор за това, кого да наемате. Този детайл може да ви даде до-пълнителна информация, за това колко важна е вашата абитуриентска фотосесия за фотографът, който сте избрали. Вероятно решение на този въпрос трябва да имате, когато коментирате продължител-ността и времетраенето на фотосесията.


5. Колко локации за снимки получавам с моя пакет за абитуриентска фотосесия?


Ако разнообразието във ваши-те снимки е важно за вас, това е задължителен въпрос. Професионалистите никога не биха въвели ограничения от подобно естество, но е добре всички локации да бъдат съгласувани, особено ако разстоянието между тях изисква допълнителен ресурс от време за придвижване. Препоръчително е да предвидите разнообразие от точки за снимане, които да прокоментирате с фотографа си, предвид осо-бености на тоалета ви, нуждата от допълнително осветяване и др.


6. Колко време трае абитуриентската фотосесията?


Уверете се, че разполагате с достатъчно време, за да вземете всички тоалети, с които желаете да снимате, без да се чувствате притиснати от времето. Средно, 2 - 3 часа са достатъчни за фотосесия. Желателно е да си осигурите обаче, резерв от време, в рамките на поне 1 час. Убедете се, че вашият фотограф разполага със същия резерв и няма да претупа фотосесията ви, защото има ангажирана следваща такава, непосредствено, след вашата.


7. Мога ли да поръчам разпечатки на снимки и албум директно от вас?


Желателно е да знаете възможностите на фотографа, да изработи разпечатки, албуми, дигитални снимки и др. Винаги е за предпочитане това да извърши човекът, който ви е снимал, а не трета страна, за която вашите снимки са просто разпечатки.

Доверие предполагат дигитални и рекламни агенции, които имат опит в дигиталния печат, особено ако са в състояние да изработят желаните от вас албуми, календари и др.

Абитуриентска фотосесия | Пловдив

8. Разполага ли “моя” фото-граф със система за защита на файловете?


Уверете се, че наемате фо-тограф, който има защитена система за архивиране, в случай че нещо се случи с вашите дигитални файлове. Това е един от детайлите, по които ще разпознаете про-фесионалистите. Тяхната фо-тографска техника разполага с опцията да дублира всички кадри, дори по време на снимките. Това ще обезпечи копие на всички емоционал-ни моменти, ако се случи не-предвидено обстоятелство.


9. Каква е възможността за анулиране записването?


Уверете се, че разполагате с детайлна информация за всички варианти, произти-чащи от предварителното резервиране на фотографа си. Винаги са възможни ситуации, които не е задължително да са негативни, но от които може да произтече отмяна или частична промяна на договореностите за вашата фотосесия. В този случай е добре да знаете какви са вашите ангажименти към фотографа, както неговите към вас.


10. Мога ли да избера предпочитаният от мен сезон за абитуриентската фотосесия?


В България, абитуриентските фотосесии, обикновено се провеждат през красивия пролетен месец МАЙ. Винаги обаче можете да изберете индивидуално време в което желаете да се състои вашата фотосесия. Желателно е все пак то, да бъде конкретизирано, защото в противен случай рискувате да бъдете изненадани с промяна на цената, или да бъдете принудени да влезете в график, който не е най-удобния за вас. В случай, че не можете да планирате фотосесията си във време което ви е удобно или ще се чувствате притиснати от други ангажименти, препоръчително е да я отмените или да смените датата и времето. В случай, че желаете да разполагате със снимки, примерно: на фона на снежно - бяла зима, коментирайте това предварително. Не очаквайте, че фотографът ви ще знае намеренията ви, дори и ако сте ги споменали в неангажиращ разговор.


11. Предлагате ли услуги за ретуширане или корекция?


Разберете дали вашият фотограф предлага тези услуги и до каква степен са включени в пакета. Професионалистите, които уважават себе си като такива, не биха ви предоставили кадри, такива каквито са излезли от фотоапарата. Дигиталните и рекламните агенции, са в състояние, не просто да ретушират детайли от снимките ви, но и да извършат значителни промени, с които да акцентират върху съвършенство на уловения момент.

Абитуриентска фотосесия | Пловдив

12. Какво капаро се изис-ква и кога се дължи?


След като сте договорили детайлите, свързани с ва-шите конкретни изисква-ния, е добре да имате яснота по отношение на заплащането и капарото, което дължите на фото-графа си. Обикновено, това е половината от стой-ността на цялата фото-сесия. Желателно е след извършено плащане да получите копие от договор или документ, в който е вписана, стойността на цялата услуга и запла-тената част. Някои профе-сионалисти, Дигитални и Рекламни агенции, са склонни да намалят край-ната сума при заплащане на цялата сума. В случай, че такъв вариант ви ус-тройва, уверете се че сте наясно с детайлите.


13. Капарото подлежи ли на връщане или прехвърляне?


Препоръчително е предварително да сте на ясно какво би се случило, ако по силата на непредвидени обстоятелства отложите или отмените планираната фотосесия. В повечето случаи вероятно ще изгубите сумата, платена като капаро. Професионалистите и дигиталните агенции, обаче биха ви предложили максимално щадящи условия, при които например: можете да проведете сесията в допълнително уговорено време.


14. Нуждая ли се от застраховка за времето на фотосесията?


В случай, че фотосесията се провежда при особени обстоятелства или на рискови локации, коментирайте с фотографа си възможността, да бъде предварително направена застраховка, покриваща съответните рискове. Такава е препоръчителна особено в случаите когато използвате скъпи тоалети, взети под наем и/или ценни аксесоари и атрибути. През последните години в България се правят подобни обезпечения, които могат да ви осигурят комфорт и спокойствие по време на снимките.

Абитуриентска фотосесия | Пловдив

15. Разполага ли “моя” фото-граф с резервно оборудване?


Опитните фотографи винаги, без изключение разполагат с резервно оборудване в деня на фотосесията. Не би било приятно мероприятието ви да се провали, само защото техниката неочаквано се е повредила, пък било то и във връзка с непредвидени обстоятелства. Професионалистите и Диги-талните агенции често пре-доставят и втори фотограф, който да обезпечи безпро-блемното провеждане на ме-роприятието. В много от слу-чаите, присъствието на такъв, гарантира различен ра-курс, заснет с различен вид обек-тиви, от което вие можете да получите непринуден и красив кадър, който не сте очаквали. Ето защо наличието на втори фотограф, винаги е предимство, дори и ако това би повишило малко цената.


Не забравяйте, че този момент от живота ви наистина е важен. Той би могъл да бъде от решаващо значение за самочувствието с което ще влезете в живота. В тази връзка ето още няколко няколко допълнителни съвета, от нашата практика.:


Посетете фотографа си в неговото студио и опитайте да усетите какво пре-дставлява за него фотографията: само бизнес ли е тя или е свързана с неговото усещане за пресъздаване на заобикалящата го действителност!


Поговорете с него и вижте дали ще ви предразположи или бърза да претупа разговора! В тази връзка естествено, е желателно предварително да сте си уредили, час за среща.


Помолете, да видите галерии от други абитуриентски сесии! Те ще ви покажат дали Фотографът върви по утъпкана пътека или приема всяка фотосесия като индивидуална и уникална.


Помолете приятели за съвети и идеи! Разгледайте чужди галерии и си създайте своята представа за собствената си фотосесия!


Вижте се лично, поне веднъж с фотографа, който сте избрали. Едва ли искате да се запознаете за първи път в деня на фотосесията!


Говорете, говорете, пак говорете! И накрая: не се притеснявайте да говорите и да коментирате своята гледна точка! Все пак това е вашият ден!


Ами това е! Надявам се, че сте намерили отговори на една голяма част от въпросите, които ви вълнуват. И не забравяйте: в този ден вие сте центъра на Вселената. В този ден само от вас зависи, колко звезди в очите и колко запечатани емоции ще получите. До скоро!


59 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page